ทองรูปพรรณ 1 บาท แต่ละร้านน้ำหนักเท่ากันไหม

ทองรูปพรรณ 1 บาท น้ำหนัก ห้างทองแม่อุ๋ย

ทองรูปพรรณ 1 บาท ร้านทองเยาวราช ร้านทองต่างจังหวัด น้ำหนักทองเท่ากันไหม

ประเทศไทยใช้หน่วยทองคำเป็น บาท
ประเทศไทยใช้มาตรฐานทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%

ทองรูปพรรณ 1 บาท หนัก 15.16 กรัม
ทองคำแท่ง 1 บาท หนัก 15.244 กรัม

ทองคำ 1 บาท เท่ากับ 4 สลึง
ทองรูปพรรณ 1 สลึง หนัก 3.79 กรัม
ทองแท่ง 1 สลึง หนัก 3.811 กรัม

ทองรูปพรรณ ครึ่งสลึง หนัก 1.895 กรัม
ทองแท่ง ครึ่งสลึง หนัก 1.905 กรัม

น้ำหนักทองคำ ร้านทองเยาวราช ร้านทองต่างจังหวัด และร้านทองทั่วประเทศ ใช้น้ำหนักทองมาตรฐานเดียวกัน เท่ากัน

เพิ่มเติม
ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
ทองคำ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 32.1508 ออนซ์
ทองคำ 1 ออนซ์ เท่ากับ 31.104 กรัม
ดังนั้น
ทองคำ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 65.6 บาททอง

ทองรูปพรรณ 1 บาท ห้างทองแม่อุ๋ย
ทองคำแท่ง 1 บาท น้ำหนัก ห้างทองแม่อุ๋ย