ทำไมต้องฝากทองกับแม่อุ๋ย ?

ขั้นตอนการฝากทอง

ดอกเบี้ยคิดยังไง

ระยะเวลาฝากทอง

หากเลยกำหนด ทางร้านจะเก็บทองของท่านอีก 7 วัน
หากเลย 7 วันแล้ว ถือว่าท่านสละสิทธิ์
ทองคำนั้นจะถือเป็นสิทธิ์แก่ทางร้าน