5 เรื่องเงิน ที่ต้องสอนลูก

5 เรื่องเงิน ที่ต้องสอนลูก ห้างทองแม่อุ๋ย

“พ่อแม่รังแกฉัน” ด้วยความรัก
พ่อแม่ต้องการให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุด มีสิ่งของที่ทัดเทียมเพื่อน
ลูกอยากได้อะไร พ่อแม่ก็ขนขวายหามาให้

แต่รู้หรือไม่ว่า ความหวังดีของพ่อแม่ลักษณะนี้
กำลังสร้างความยากลำบากให้ลูกในอนาคต
หากไม่สอนเรื่องเงินให้ลูกเรียนรู้ได้ด้วย
มาสอนให้ลูกมีนิสัยเศรษฐีกันตั้งแต่ตอนนี้เลย

5 เรื่องเงิน ที่ต้องสอนลูก

1. อย่าใช้เงินเกินตัว

สอนลูกให้รู้จักความยับยั้งชั่งใจ อะไรจำเป็น อะไรฟุ่มเฟือย
ให้ตั้งงบในการซื้อของให้ลูกบริหารเงินค่าขนม รายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน เอง
 

2. รู้สึกดีกับการออม

พ่อแม่ให้เงินเพิ่ม เมื่อลูกออมเงินได้ตามที่ตกลงไว้
ให้เงินลูกในโอกาสพิเศษ
แล้วให้แบ่งเงินมาออมก่อนเสมอ
ฝึกนิสัย “ออมก่อนใช้”
 

3. รู้คุณค่าของเงินจากการทำงาน

มอบหมายงานให้ลูกรับผิดชอบ แล้วให้เงินเป็นค่าตอบแทน
เช่น ช่วยงานบ้าน ช่วยขายของ เปลี่ยนขยะเป็นเงิน
 

4. รู้จักการลงทุน

ออมเงินได้ระดับหนึ่ง ให้นำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุน
เช่น ทองคำ พันธบัตร ขายของออนไลน์
 

5. บันทึกรายรับรายจ่าย

ให้ลูกบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นประจำ
ใช้ จ่าย จด จะรู้ว่าใช้เงินไปกับอะไร
ทำให้ใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เดี๋ยวนี้มีแอพบนมือถือ ใช้ง่าย สะดวก
 

เกลาโดย แม่อุ๋ยออมทอง
ห้างทองแม่อุ๋ย ร้านทองบางพลัด ร้านทองใกล้ฉัน
ออมทองรูปพรรณ ได้ทุกน้ำหนัก ออมทอง 1 สลึง

234 เรื่องเงิน ที่ต้องสอนลูก