ทองรูปพรรณ

ทองรูปพรรณที่ซื้อขายในประเทศไทย ความบริสุทธิ์ 96.5% เป็นมาตรฐานทองคำประเทศไทยออกประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประกาศให้ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม

ทองรูปพรรณที่ซื้อขายกันในตลาดโลก ความบริสุทธิ์ 99.99% หรือเรียกกันว่า ทอง 24k เป็นทองรูปพรรณมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%