เงินออมกับหนี้ มีจุดเริ่มต้นเดียวกัน

เงินออม กับ หนี้ มีจุดเริ่มต้นเดียวกัน

คือ..
การลงมือทำ
.
ปรับความคิด ความรู้สึก
ให้คิดและรู้สึก “มี” ให้ได้
.
ยืนกลางแจ้ง แดดจ้าตอนเที่ยงวัน
แล้วให้บอกว่าเย็นสบาย
มันเป็นไปไม่ได้
ฉันใด..
ก็ฉันนั้น
เหมือนบอกคนมีหนี้สิน
ให้รู้สึกว่า “มี”
.
แต่มันมีวิธี
อยู่ที่ใจต้องมันจริงๆไหม
ถ้าต้องการจริงเท่าๆ กับอากาศ
ที่ต้องการหายใจ
นั่นหมายความว่า
ท่านต้องทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้ได้อากาศมา
.
ก้าวที่ 1
สังเกตความคิดตัวเอง
ปรับความคิดตัวเอง
..ใหม่..
ยังคิดเหมือนเดิม
ทุกอย่างย่อมเหมือนเดิม
.
ท่านเคยคิดว่า “ไม่มี”
ท่านจึงเป็นอยู่เช่นทุกวันนี้
ลองคิดว่า “มี” ดูไหม
ไม่เคยคิด
ถึงต้องให้คิด..ใหม่..ตอนนี้เลย
เพราะถ้าคิดใหม่ ไม่ได้
ก็ไม่มีทางไปต่อได้
.
ก้าวที่ 2
ยืนกลางแดดแล้วบอกว่า เย็น
มันเป็นไปไม่ได้
จึงต้องมีก้าวที่สอง
ก้าวที่สองต้อง ทำ
ไม่เช่นนี้ มันเป็นแค่
ความคิดฝันไง
ท่านสัญญาแล้วว่า
จะทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้ได้อากาศมา ใช่ไหม
.
เก็บออมแบบตั้งใจ
ตามความสามารถของท่าน
และตั้งใจไม่ใช้เงินก้อนนี้
เพื่อปลูกฝังความรู้สึก “มี”
ให้เกิดขึ้นและเติบโต
.
ท่านเป็นคนเห็นเงินไม่ได้
ใช้หมด
ท่านต้องหาวิธีเก็บเงิน
ได้เงินมาต้องรีบเก็บก่อน
เก็บไว้ในที่ที่เอาออกมาใช้ ไม่ง่าย
.
ฝากธนาคารตัดทิ้งไป
ฝากไว้ไม่ทันไร
อยากได้โน้น นี่ นั่น
จัดไป โอนง่าย ไว้ไวด้วย
.
ที่เก็บที่ปลอดภัย ต่อใจตัวเอง
แนะนำ by #แม่อุ๋ย
มีความน่าเชื่อถือเทียบเท่าธนาคาร
อีกทั้งความรู้สึก “มี” ที่ท่านต้องการ
จะผสานกันพอดีที่จุดนี้เลย
.