เก็บเงินอย่างมีพลัง

การฝากเงินแบบนี้มีไหมคะ
Commitment Saving Account
เป็นการฝากเงินที่ผู้ฝากจะถอนเงินออกได้ก็ต่อเมื่อฝากเงินครบจำนวนที่กำหนดไว้

การฝากแบบนี้ดีนะคะ ดียังไง?
ลองดูการเก็บเงิน 2 แบบนี้ รู้สึกแบบไหนมีพลังมากกว่ากันคะ

“เก็บเงิน”
“เก็บเงินแสนแรก”
แบบที่สอง ใช่ไหมคะ นี่คือการตั้งเป้าหมายใส่ลงไปในการเก็บเงิน ถ้าเราบอกตัวเองเพียงว่าเก็บเงิน น้ำหนักของความตั้งใจจะเบาบางมาก และถ้าเป็นแบบนี้จะยิ่งชัดเจนขึ้นอีกค่ะ

“เก็บเงินแสนบาทแรกใน 1 ปี”
การใส่เวลาลงไปในเป้าหมาย เช่น ภายใน1 ปี หรืออายุ 30 คำพูด ความคิดเรา เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ให้สำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งค่ะ

การออมทองกับ #แม่อุ๋ย ก็คล้ายๆ กัน คือควรตั้งเป้าหมายที่น้ำหนักทองที่ต้องการ ส่วนวันเวลาให้คนออมกำหนดได้ด้วยตัวเอง จะได้ไม่เครียด ปรับเพิ่มลดเองได้