เก็บออมตอนนี้ ตอน 60 ปีสบาย

#เก็บออมตอนนี้
อีก 60 ปี สบาย
.
สบายทั้งตัวเอง และลูกหลาน
ดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระลูกหลาน
.
เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่
สบายๆ แต่เป็นนิสัย