สร้อยข้อมือ 2 สลึง 003

สร้อยข้อมือ 2 สลึง 003
สร้อยข้อมือ 2 สลึง 003