ออมทองล็อคราคาได้

มีการออมทองแบบหนึ่ง ที่สามารถล็อคราคาทองไว้ให้เราได้
แม้ว่าในอนาคตราคาทองจะเพิ่มสูงขึ้นไปแค่ไหนก็ตาม
นั่นคือ.. การออมทองแบบงวด

วันนี้ขอพามาดูตารางออมทองแบบงวด ของร้านทองแม่อุ๋ย ร้านทองบางพลัด 
จะแบ่งออมเป็น 4 งวด 8 งวด หรือ 16 งวด
กำหนดรับทองภายใน 4 เดือน โดยล็อคราคาทองวันที่ออมงวดแรกไว้ให้

ตัวอย่าง เช่น

เปิดออม วันที่ 18 มกราคม 2565

จากตารางออมทอง ออมทอง 1 สลึง เรทออมอยู่ที่
เดือนละ 2,032 บาท หรือ
ครึ่งเดือนละ 1,016 บาท หรือ
สัปดาห์ละ 508 บาท

4 เดือน ผ่านไป แม้ว่าราคาทองค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้น ก็ไม่ต้องกังวล ท่านได้ทองที่ราคาเดิม

แต่..ด้วยเพราะไม่มีใครรู้ว่าราคาทองจะขึ้น หรือ จะลง เท่าไหร่
การออมแบบงวดนี้ จะดีงาม หากมองว่าทิศทางราคาทอง จะสูงขึ้นในอนาคต
และดีงามยิ่งกว่า ถ้าใครเปิดออมงวด ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565
ตอนนี้ก็ได้รับทองไปเรียบร้อยแล้ว

ลองมาดูเรทออม วันที่ 18 เมษายน 2565

จากตารางออมทอง ออมทอง 1 สลึง ล็อคเรทออมไว้ที่
เดือนละ 2,232 บาท หรือ
ครึ่งเดือนละ 1,116 บาท หรือ
สัปดาห์ละ 558 บาท

จะเห็นได้ว่า ราคาทองขึ้นมา เรทออมเดือนเมษายน จึงสูงกว่า มกราคม
การออมแบบนี้ ดีอีกอย่างหนึ่งคือ ทราบยอดออมที่แน่นอน
ทำให้ง่ายต่อการจัดสรรเงินเป็นสัดส่วน

ตารางออมทอง วันที่ 18 มกราคม 2565

1 กรัม งวดละ 620 บ. 4 งวด
1 กรัม งวดละ 310 บ. 8 งวด
1 กรัม งวดละ 155 บ. 16 งวด

ครึ่งสลึง งวดละ 1104 บ. 4 งวด
ครึ่งสลึง งวดละ 552 บ. 8 งวด
ครึ่งสลึง งวดละ 276 บ. 16 งวด

1 สลึง งวดละ 2032 บ. 4 งวด
1 สลึง งวดละ 1016 บ. 8 งวด
1 สลึง งวดละ 508 บ. 16 งวด

2 สลึง งวดละ 3888 บ. 4 งวด
2 สลึง งวดละ 1944 บ. 8 งวด
2 สลึง งวดละ 972 บ. 16 งวด

ตารางออมทอง วันที่ 18 เมษายน 2565

1 กรัม งวดละ 673 บ. 4 งวด
1 กรัม งวดละ 337 บ. 8 งวด
1 กรัม งวดละ 169 บ. 16 งวด

ครึ่งสลึง งวดละ 1204 บ. 4 งวด
ครึ่งสลึง งวดละ 602 บ. 8 งวด
ครึ่งสลึง งวดละ 301 บ. 16 งวด

1 สลึง งวดละ 2232 บ. 4 งวด
1 สลึง งวดละ 1116 บ. 8 งวด
1 สลึง งวดละ 558 บ. 16 งวด
2 สลึง งวดละ 4288 บ. 4 งวด
2 สลึง งวดละ 2144 บ. 8 งวด
2 สลึง งวดละ 1072 บ. 16 งวด

ร้านทองบางพลัด ร้านทองใกล้ฉัน ออมทองรูปพรรณ ออมทอง ได้ทุกน้ำหนัก ครึ่งสลึง 1 สลึง 1 บาท