ออมตามคำสอนพ่อหลวง

พ่อหลวง ร.๙ ท่านเป็นต้นแบบของ การออมเงิน การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

หลักการของพ่อหลวง เมื่อถอดออกมาแล้ว เป็นวิธีง่ายๆ ทำได้ชีวิตจะไม่เป็นหนี้และมีเงินออมอย่างแน่นอน

1. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้เคยมีพระราชดำริให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน
ก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายขึ้น
เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการวางแผนชีวิต ใช้ชีวิตตามหลักพอเพียง

การทำบัญชีแบบนี้ จะทำให้เรารู้รายรับ รายจ่ายในแต่ละเดือน
ว่าเงินขาดเหลือเท่าไหร่ เราซื้ออะไร ใช้อะไรไปบ้าง
ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำมาใช้วางแผนการเงินในครอบครัว

ทั้งยังนำมาใช้ในธุรกิจกิจการ
ซึ่งทำให้เราเห็นภาพรวมของการลงทุนในแต่ละกิจการ
ทำให้เราลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ ลงได้
และนั่นล่ะค่ะ จะทำให้เรารู้จักการออม และใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า

2. ใช้เท่าที่มี อย่าสร้างหนี้

ก่อนจะเป็นหนี้ซื้ออะไร คิดให้ดีก่อนว่าเราพร้อมหรือยัง ?
ซื้อเมื่อพร้อม ความพร้อมก็ดูได้จาก การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย นั่นเอง

3. มีเป้าหมายในการออม

หากเรามีเป้าหมายในการเก็บออมที่แน่ชัด
จะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการเก็บเงินมากขึ้น

เราเก็บไปเพื่ออะไร ?
เพื่อซื้อของที่อยากได้มานาน เพื่อบ้านในอนาคต
หรือเพื่ออนาคตของลูก หรือไว้ใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิตของเรา

เมื่อมีเป้าหมายที่แน่นอนแล้ว ต่อมาก็คือ วิธีการเก็บเงิน
ซึ่งวิธีการนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละคน
ใครสะดวกเก็บเป็นเดือน ก็ตั้งเป้าว่าเดือนนี้จะเก็บเท่าไหร่ ใส่อีกบัญชีแยกไว้
หรือใครสะดวกเก็บเป็นเหรียญ เก็บเป็นแบงก์ ก็ให้เก็บทุกครั้งที่ได้มา

4. ทำให้เงินออมเติบโต

นอกจากการฝากเงินกับธนาคารเพื่อได้รับดอกเบี้ยแล้ว
สมัยนี้ยังมีการลงทุนอีกมากมาย ที่เราสามารถนำเงินไปทำให้งอกเงยได้
ไม่ว่าจะเป็นกองทุน หุ้น หรือ ทองคำ
แต่อย่าลืมค่ะว่า การลงทุนต้องทำอย่างมีความรู้ 

สนใจเก็บออมเป็นทองคำ แม่อุ๋ยแนะนำทักไลน์ร้านเลยค่ะ
https://lin.ee/scXA4oM

ร้านทองบางพลัด ร้านทองใกล้ฉัน ออมทองรูปพรรณ ออมทอง ได้ทุกน้ำหนัก ครึ่งสลึง 1 สลึง 1 บาท